มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครครู สาขาภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 13/01/2019 อ่าน: 2,098 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครครู สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อตำแหน่ง: ครู สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3642-7501

ประกาศรับสมัคร