สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/12/2018 อ่าน: 2,967 ครั้ง


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรือในทางที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 2-10 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3561-4155 หรือ 0-3561-4156

ประกาศรับสมัคร