กรมธนารักษ์ รับสมัครนักวิชาการกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/06/2014 อ่าน: 474 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการกษาปณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร:
http://www.treasury.go.th/download/article/article_20140616155519.pdf