โรงเรียนวัดบ้านเก่า รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/12/2018 อ่าน: 4,223 ครั้ง


โรงเรียนวัดบ้านเก่า รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,050 บาท
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาที่ระบุ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.08-1777-5173 หรือ 09-5746-1793

ประกาศรับสมัคร