มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/12/2018 อ่าน: 5,823 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 17-25 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 19,500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้(ทุกสาขาวิชา)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่านักงานได้เป็นอย่างดี

2. บุคลากร 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 22,750 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้(ทุกสาขาวิชา)

3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ศาลายา) เงินเดือน 22,750 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ผู้สมัครต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-6036 และ 0-224-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร