สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา

สร้างเมื่อ: 11/12/2018 อ่าน: 2,561 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง (คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวช. และระดับที่สูงกว่า เช่นปริญญาตรีได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร