สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/11/2018 อ่าน: 3,041 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (ตามข้อ 9.5)

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร