สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

สร้างเมื่อ: 05/11/2018 อ่าน: 2,756 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การภาพ ทางเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์
- สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2561 ในวันราชการ โทร.0-4249-2473

ประกาศรับสมัคร