กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/10/2018 อ่าน: 7,405 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา
3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
7. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
8. นายช่างโยธา (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
9. นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
10. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
12. พนักงานบริการ (วุฒิม.3 ขึ้นไป) 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
13. ลูกมือช่าง (วุฒิม.3 ขึ้นไป) 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
14. พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิป.6 ขึ้นไป) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร