สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/10/2018 อ่าน: 2,464 ครั้ง


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อัตราเงินเดือน 9450 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042490527

ประกาศรับสมัคร