สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/10/2018 อ่าน: 7,314 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

2. ช่างภาพการแพทย์  เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

3. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

4. นักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร