อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 33 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/10/2018 อ่าน: 8,294 ครั้ง


อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ= มีวุฒิตามที่กำหนด และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
1. พนักงานวิทยุ 2 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา  เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 11 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด)
2. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (วุฒิม.3 ม.ศ.3)
3. คนงาน 8 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด)
4. คนสวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด)
5. ภารโรง 6 อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7621-0104

ประกาศรับสมัคร