มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 27/09/2018 อ่าน: 3,822 ครั้ง


มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4- 12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
3. มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหกอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (วันจันทร์-วันศุกร์) ตั้งแต่ เวลา 08.30-15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4154

ประกาศรับสมัคร