มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/09/2018 อ่าน: 4,781 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-17 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-  กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 1ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหัวข้อความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ

2. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
-  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-  กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน ข้อ 1ให้พิจารณาเพิ่มเติมจากหัวข้อความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6-17 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 0-2441-6067

ประกาศรับสมัคร