มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 07/08/2018 อ่าน: 4,472 ครั้ง


มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
2.ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำตารางสอน/เอกสารการเบิก-จ่ายค่าสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
4.มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดี
5.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2549-4154

ประกาศรับสมัคร