สสจ.บึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2018 อ่าน: 7,647 ครั้ง


สสจ.บึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 0-4249-2046 ต่อ 122

ประกาศรับสมัคร