เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/07/2018 อ่าน: 4,885 ครั้ง


เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านการตรวจพิสูจน์ (ชาย) 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และ
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป รือนจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3454-0860

ประกาศรับสมัคร