กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/07/2018 อ่าน: 6,250 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 10 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
6.  นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
7.  นายช่างโยธา (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
10. พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศรับสมัคร