ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 02/07/2018 อ่าน: 3,003 ครั้ง


ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ด้วยศูศูนย์นวัตกรรมระบบราง  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์นวัตกรรมระบบราง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สัญญาปีต่อปี ระยะเวลาทดลองงาน 119 วัน ค่าตอบแทนรายเดือน  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชกรรมทุกสาขา
2. มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
3. ทักษะการปฏิสัมพันธ์ การประสานงาน และสามารถสนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกศูนย์ฯ (หากมีประสบการณ์และคุณวุฒิ ป.ตรี ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สามัคคี และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
สวัสดิการ:
1. สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อสอบถามและสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โทร. 02 549 4419 (คุณกมลวรรณ) , 089 346 0192 (คุณมนตรี) หรือส่งเรซูเม่มาทางอีเมล์ : core@rmutt.ac.th
- สัมภาษณ์ 9  กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี
- ประกาศผล ภายใน 9 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือก)
- เริ่มงาน 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัคร