กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สร้างเมื่อ: 02/06/2014 อ่าน: 568 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สังกัดกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2579-9587

ประกาศรับสมัคร:
http://www.doae.go.th/uploads/doae-20140529-131213.pdf