สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/04/2018 อ่าน: 9,940 ครั้ง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.ทุกสาขา หรือวุฒิอื่นๆที่เทียบเท่าขึ้นไป

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โทร.0-3451-1273

ประกาศรับสมัคร