มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

สร้างเมื่อ: 25/02/2018 อ่าน: 992 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ / มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร