อบต.หนองแสง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/02/2018 อ่าน: 2,516 ครั้ง


อบต.หนองแสง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งและพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เพศชาย มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3721-8439 ถึง 40

ประกาศรับสมัคร