สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง รับสมัครนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/01/2018 อ่าน: 3,056 ครั้ง


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง รับสมัครนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ประกาศ ! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
รับสมัครนักพัฒนาสังคม 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000.- บาท (จ้างเหมางบประมาณ)

คุณสมบัติที่ต้องการ
ปริญญาตรีทุกสาขา
มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-9808870

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการของงานชุมชน
2. จัดโครงการแก่ผู้รับบริการในหน่วยงานและชุมชน
3. จัดกิจกรรมแก่ผู้รับบริการในหน่วยงาน
4. จัดทำแผน/ ผลการปฏิบัติงาน
5. ช่วยจัดทำมาตรฐานของหน่วยงาน
6. ช่วยจัดทำคำรับรองของหน่วยงาน
7. สำรวจและออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย (case ในชุมชน)
8. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่