มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 102 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/12/2017 อ่าน: 5,441 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 102 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 55 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
 วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

สายสนับสนุน จำนวน 47 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)
1.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

ผู้สนใจจะสมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร