ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร.ธัญบุรี รับสมัครผู้จัดการโครงการ

สร้างเมื่อ: 04/12/2017 อ่าน: 1,299 ครั้ง


ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มทร.ธัญบุรี รับสมัครผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โททุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ด้วยศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ต้องการรับสมัครงานด่วน ตำแหน่ง "ผู้จัดการโครงการ" (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลัก มีดังนี้
1) บริหารงานในศูนย์นวัตกรรมระบบราง ตามแผนบริหารงานที่กำหนดร่วมกับหัวหน้าศูนย์ฯ
2) จัดทำแผนงานโครงการตามมติที่ประชุม
3) ส่งเอกสาร/ประสาน/นัดหมาย บันทึก/สรุปผลการประชุมส่งให้สายงานบังคับบัญชา
4) จัดทำ/ส่งออกรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
5) จัดทำรายงานงานของทั้งโครงการก่อนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ตามตกลง)
คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา (หากจบปริญญาโท+มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน: 20,000 - 30,000 บาท
สวัสดิการ: ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าเดินทาง
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร: