สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 02/12/2017 อ่าน: 3,349 ครั้ง


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่1-13 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500บาท+ ค่าครองชีพ 1,785 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อปฏิบัติงานผ่าน 6เดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่1-13 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3862-3206 ถึง 6

ประกาศรับสมัคร