สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สร้างเมื่อ: 28/11/2017 อ่าน: 2,131 ครั้ง


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทร.0-5353-7610

ประกาศรับสมัคร