สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/10/2017 อ่าน: 3,800 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม - 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
2. นักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม - 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร