คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักบริหารโครงการ

สร้างเมื่อ: 05/10/2017 อ่าน: 1,267 ครั้ง


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครนักบริหารโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2560

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครมาที่ rail@rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2560
ประกาศศูนย์นวัตกรรมระบบราง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่หน่วยงานศูนย์นวัตกรรมระบบราง (อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ด่วน)
1. ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ 2
อัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา, การบัญชี, การตลาด, เลขานุการ, บริหาร, การจัดการ และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่หลัก มีดังนี้
1 จัดทำแผนงานโครงการตามมติที่ประชุม
2 ส่งเอกสาร/ประสาน/นัดหมาย บันทึก/สรุปผลการประชุมส่งให้สายงานบังคับบัญชา
3 จัดทำ/ส่งออกรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
4 จัดทำรายงานงานของทั้งโครงการก่อนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5 และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- โบนัส