โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครครู 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/10/2017 อ่าน: 5,334 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี รับสมัครครู 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท
2. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 17,090 บาท
3. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 17,090 บาท
4. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา เงินเดือน 17,090 บาท
5. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี วิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 17,090 บาท
6. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี วิชาศิลปะ 1 อัตรา  เงินเดือน 17,090 บาท
7. ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ไม่เอาวุฒิครู) เงินเดือน 15,000 บาท
8. ครูชาวต่างประเทศ 1 อัตรา  เงินเดือน 20,800 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2560 เวลาราชการ โทร.0-2549-4759


ประกาศรับสมัคร