มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 06/09/2017 อ่าน: 1,957 ครั้ง


มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.เพศชายหรือหญิง
2.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
3.มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
5.มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
6.มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
7.ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคลชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2549-3154

=> ประกาศรับสมัคร <=