กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/07/2017 อ่าน: 4,970 ครั้ง


กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือสาขาทางคอมพิวเตอร์

3. นายช่างสำรวจ (ปวส.) 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  โยธา สำรวจ ก่อสร้าง

4. นายช่างโยธา (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  โยธา สำรวจ ก่อสร้าง

5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
 - ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ เลขานุการ การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 - ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ การขาย การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
 - ปวช.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- วุฒิป.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีใบขับขี่รถยนต์

9. พนักงานเหรียญกษาปณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.30 น.

=> ประกาศรับสมัคร <=