เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สร้างเมื่อ: 25/05/2017 อ่าน: 3,115 ครั้ง


เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการ การคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=