สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/03/2017 อ่าน: 1,296 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางรัสเซียศึกษา และ
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

=>ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร<=