สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/03/2017 อ่าน: 2,892 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโทสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคม 2560

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=