กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/11/2016 อ่าน: 3,372 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=