มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 20/11/2016 อ่าน: 630 ครั้ง


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
วุฒิปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 26,250 บาท ปริญญาเอก 31,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

=> ประกาศรับสมัคร<=