สนง.ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 26/09/2016 อ่าน: 1,442 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=