ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 16/09/2016 อ่าน: 2,097 ครั้ง


ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 กันยายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ โทร.0-3635-8504

=> ประกาศรับสมัคร <=