กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/07/2016 อ่าน: 998 ครั้ง


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาที่มีหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของ ก.พ.

ผู้สนใจจะสมัคร สามาถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.dpim.go.th (หัวข้อสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559

=> ประกาศรับสมัคร <=