เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมฯ (ชาย)

สร้างเมื่อ: 01/07/2016 อ่าน: 1,434 ครั้ง


เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) 1 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=