กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/06/2016 อ่าน: 1,278 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์
2.  นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2559

=> ประกาศรับสมัคร <= => ลิงค์สมัคร <=