กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/06/2016 อ่าน: 1,036 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นิติกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 21,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด

2. นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600
ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 - 6 กรกฎาคม 2559 )

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

=> ประกาศรับสมัคร <= => ลิงค์สมัคร <=