กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)

สร้างเมื่อ: 04/04/2014 อ่าน: 361 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีเทคนิค ทางปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี
3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช (หรือเทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีการหมัก ทางเทคโนโลยีชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หรือเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางโรคพืช และทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) และทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รับสมัครทางอินเตอร์เน๊ต ผ่านเว็บไซต์  http://job.ipthailand.go.th หรือ http://ipthailand.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://job.ipthailand.go.th/ip2.pdf