กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) ด้านวิศวกรรม

สร้างเมื่อ: 04/04/2014 อ่าน: 526 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ (ระดับปริญญาตรี) ด้านวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ และทางวัสดุศาสตร์

รับสมัครทางอินเตอร์เน๊ต ผ่านเว็บไซต์  http://job.ipthailand.go.th หรือ http://ipthailand.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://job.ipthailand.go.th/ip2.pdf