กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 04/04/2014 อ่าน: 450 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางการพัฒนาซอฟร์แวร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

รับสมัครทางอินเตอร์เน๊ต ผ่านเว็บไซต์  http://job.ipthailand.go.th หรือ http://ipthailand.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://job.ipthailand.go.th/ip1.pdf