กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/04/2014 อ่าน: 553 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา ปิดสมัครวันที่ 11 เมษายน 2557

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปวช.ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ติดต่อ กลุ่มเภสัชภัณฑ์ สำนักสิทธิบัตร โทร 02  547-4714 กลุ่มไฟฟ้า สำนักสิทธิบัตร โทร 02  547-4716 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557