โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/04/2016 อ่าน: 2,082 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2 มีประสบการณ์การทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อน(จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
3 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กปฐมวัยได้

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่อาคารเรียนปฐมวัย ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอเมืองฯ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษ์พนม-เขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร