กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/02/2016 อ่าน: 989 ครั้ง


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600
ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 15 มีนาคม 2557 – 15 มีนาคม 2559) มายื่นในวันก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

รับสมัครทางอินเตอร์เน๊ต ผ่านเว็บไซต์  http://job.ipthailand.go.th หรือ http://ipthailand.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559

ประกาศรับสมัคร